Skip to main site navigation
Skip to main content
Switch to text-only view
Switch to default view

Directory

COUNSELING AND HUMAN SERVICES
Alexander, Joy (Shaw) EA 2273 (574) 520-4127
Freitas, David EA 2240 (574) 520-4244
Larrier, Yvonne EA 2271 (574) 520-4226
Linton, Jeremy EA 2269 (574) 520-5466
Rogalla, Kylie EA 2258 (574) 520-
Staples, Elizabeth EA 2200 (574) 520-4810
Sullivan, Kathleen EA 2234 (574) 520-4135
Watson, Bruce EA 2238 (574) 520-4486
DEAN'S OFFICE
Clark, Karen EA 2225 (574) 520-4350
Geik, Peggy EA 2223 (574) 520-4339
Lynn, Marvin EA 2221 (574) 520-4339
Ogden, David EA 2213 (574) 520-5105
EDUCATION STUDENT SERVICES OFFICE (ADVISING)
Nelson, Christine EA 2003B (574) 520-4856
Nunley, Sara EA 2003F (574) 520-4845
Sanders, Darrell EA 2003A (574) 520-4389
Walker, Yvonne EA 2003 (574) 520-4845
Welch, Andrea EA 2003G (574) 520-4276
ELEMENTARY EDUCATION
Ashcraft, Cheryl EA 2262 (574) 520-4132
Bontrager, Sydney EA 2254 (574) 520-4576
Caudell, Janice EA 2248 (574) 520-
Chang, Ni EA 2255 (574) 520-4200
Cress, Susan EA 2261 (574) 520-4307
Hebert, Terri EA 2250 (574) 520-4366
Holm, Dan EA 2259 (574) 520-4853
Thomas, Barbara EA 2252 (574) 520-4617
Youngs, Diane EA 2257 (574) 520-5591
SECONDARY EDUCATION
Bakerson, Michelle EA 2237 (574) 520-4391
Davis, Hope Smith EA 2239 (574) 520-4333
Eggleston, Jane EA 2244 (574) 520-4202
Gressick, Julia EA 2236 (574) 520-4281
Heck, Marsha EA 2241 (574) 520-4857
Lewandowski, Judy EA 2253 (574) 520-4249
Mettetal, Gwynn EA 2249 (574) 520-4507
Okrah, Kwadwo EA 2251 (574) 520-5517
Sage, Sara EA 2247 (574) 520-5504
Spitzer, Bruce EA 2231 (574) 520-5074
Staples, Elizabeth EA 2200 (574) 520-4810
SPECIAL EDUCATION
Ashcraft, Cheryl EA 2262 (574) 520-4132
Bushong, John EA 2256 (574) 520-5592
Shepherd, Terry EA 2267 (574) 520-4867
Smith, R. Lee EA 2263 (574) 520-4328
STUDENT TEACHING
Pontius, Victoria EA 2001 (574) 520-4109
Young, Linda EA 2001A (574) 520-4359
School of Education Fax (574) 520-4550, (574) 520-5145
Education Student Services Office (Advising)      (574) 520-5503